Eindresultaat vernieuwing / restyling / uitbreiding woonhuis
Afbeeldin van het nieuwe Micropia in Artis
Palet
sloop

Home

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V. is een onafhankelijk ingenieursbureau dat hoogwaardige diensten levert in alle fasen van uw bouw-, sloop-, of ontwikkelproject.

Vanaf het eerste idee en het ontwerp, de technische uitwerking tot en met de begeleiding tijdens de bouw/sloop en het beheer tijdens de gebruiksfase; OBI B.V. heeft alle expertise in huis. Wij ontzorgen van A tot Z en begeleiden u graag bij het intensieve traject van voorbereiding, uitvoering en onderhoud. Onder het kopje BUREAU vindt u meer informatie over onze werkwijze en wat we voor u kunnen betekenen.

Inmiddels zijn wij betrokken geweest bij de realisatie van meer dan 200 projecten met grote verscheidenheid. Van dakkapel tot groot utiliteitsgebouw, van villa tot monumentaal dierenverblijf. Allemaal unieke projecten waar we met veel passie aan gewerkt hebben en waar we trots op zijn!

Funderingsherstel Fauna/Bibliotheekgebouw Artis – Fase 1

In opdracht van Stichting Natura Artis Magistra verzorgen we de
directievoering bij de uitvoering van het funderingsherstel van dit
rijksmonumentale gebouwen complex. Dit in nauw overleg met de projectmanager
van Artis, die de aansturing van het totale project voor zijn rekening neemt
(funderingsherstel/ herbestemming/ verduurzaming/ deelrestauratie). Een
prachtige opdracht waar we met gepaste trots aan werken!

Fase 1 van het project is inmiddels afgerond en opgeleverd. Op de foto’s
zijn de verschillende deelwerkzaamheden zichtbaar gemaakt. Het storten van
de nieuwe vloervelden, het aanbrengen van de diverse wapening van deze
vloervelden met uitgewerkte kasposities. De deelsloop, asbestsanering,
bodemsanering en het trillingvrije ‘heiwerk’ zijn in een eerder stadium
uitgevoerd. Ook het maken van de kassen in het oorspronkelijke metselwerk en
het plaatsen van de vijzels zijn voor het aanbrengen van het wapeningswerk
gerealiseerd. Complimenten voor de vakmensen van Salverda Bouw BV en zijn
onderaannemers. Niveau van accuratesse in werkvoorbereiding en
uitvoeringskwaliteit op locatie is erg goed geweest!

Fijne feestdagen!

“In verband met de kerstvakantie zijn wij gesloten van 23 december 2019 t/m 3 januari 2020. Alvast hele goede feestdagen en een voorspoedig 2020 toegewenst.

Vanaf maandag 6 januari 2020 zijn wij u weer van dienst… met passie.”