Afbeelding Specialisme

Netwerk van specialisten

Om de kwaliteit van uw bouwproject compleet te waarborgen, kunt u gebruik maken van het opgebouwde netwerk van Onderwaater Architecten | Ingenieurs met specialisten binnen een eigen vakgebied. Deze partijen brengen de kennis en bijbehorende uitwerking in die bij een bepaalde fase van uw bouwproject noodzakelijk is.

U houdt één aanspreekpunt, Onderwaater Architecten | Ingenieurs is de spil en coördineert, stuurt aan en stemt af op het ontwerp en de technische uitwerking, zodat er geïntegreerde oplossingen ontstaan. Deze werkwijze voorkomt veel afstemmingsproblemen in de verkeerde fase, overbodige kosten, beeldbepalende aanpassingen en uiteindelijk vaak ook kwaliteitsverlies. Op dit gebied gaan wij heel ver, omdat de kwaliteit van het voorbereidingsproces bepalend is voor de kwaliteit van het uiteindelijke bouwproces.

Hieronder vindt u een opsomming van diverse specialisten uit dit netwerk. Afhankelijk van de omvang van uw project kan Onderwaater Architecten | Ingenieurs aangeven welke specialisten noodzakelijk zijn en deze samen met u selecteren. Uiteraard kan dit ook lopende een project tot stand komen.

 • Adviseurs constructies
 • Adviseurs installaties
 • Adviseurs geotechniek (sonderingen en funderingsadvies)
 • Adviseurs milieutechniek (asbest, bodem en grondwater)
 • Adviseurs bouwfysica
 • Adviseurs bouwkosten
 • Architecten
 • Interieurinrichters
 • Landsschapsarchitecten
 • Tekenbureaus
 • Aannemers
 • Sloopbedrijven
 • Installateurs
 • Projectinrichters