Algemene Voorwaarden: ‘De Nieuwe Regeling 2011’

Op alle diensten van Onderwaater Architecten | Ingenieurs is ‘De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. U kunt de algemene voorwaarden van Onderwaater Architecten | Ingenieurs hier downloaden.

De Nieuwe Regeling 2011 bevat de algemene branchevoorwaarden voor eenduidig ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De DNR is de opvolger van de RVOI en opgesteld door NLingenieurs (voorheen ONRI) en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

De toelichting van de ‘De Nieuwe Regeling 2011’ kunt u hier downloaden.