Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V. (OBI B.V.)
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u thans bekijkt. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer:

  • De content is door OBI B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, OBI B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • OBI B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient altijd schriftelijk en vooraf aan OBI B.V. te worden verzocht.

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V.