Palet
OPLEVERING: 2014, officiële opening 18 februari 2015

Renovatie Openbare Basisschool ‘Het Palet’

adres:

Javastraat 5

plaats:

Alphen aan den Rijn

opdrachtgever:

Gemeente Alphen aan den Rijn / SOPORA

ontwerp, technische uitwerking, projectmanagement en directievoering:

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V.

adviseur installatietechniek:

ADEK Installatie Advies BV

adviseur constructies:

Advies- en constructiebureau van der Werf-Partners

aannemer:

Omnia Bouw bv

referentie opdrachtgever:

Een geplande renovatie van basisschool ‘Het Palet’ ging in de voorbereiding niet goed.De wensen van de school konden volgens een architect niet worden gerealiseerd tenzij er uitbreiding kwam.
Op verzoek van de gemeente is Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V. ingehuurd om de voorbereiding over te nemen en te kijken of de wensen van de school konden worden uitgevoerd. In rap tempo lukte het Bart Jan om een gedegen renovatieplan te maken, waaruit zijn liefde blijkt voor oude gebouwen, gecombineerd met de wensen van meer werkruimtes, opslagruimtes en een frisse uitstraling. Met verrassende oplossingen en kleurstelling is het wat de gemeente betreft heel goed geslaagd. De leerkrachten, kinderen en ouders zijn enthousiast over hun nieuwe school. Ook dit project is gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

Nora Ouwendijk
Projectleider Maatschappelijk Vastgoed

omschrijving:

De school is grondig gerenoveerd en heeft een uitstraling gekregen die past bij de sfeer en filosofie van de school. De leslokalen zijn compleet voorzien van een nieuwe afwerkingen met o.a. vaste kasten en keukenblokjes in stijl. In de gangzones zijn werk-/speelhoeken gerealiseerd met vaste banken, waar in kleine groepjes gewerkt kan worden. Ook zijn hier blokken met kluisjes in de wanden geïntegreerd. Op begane grond niveau is er een bijpassende uitbreiding gerealiseerd voor diverse facilitaire functies, Geveltechnisch is er divers onderhoudswerk uitgevoerd en zijn er nieuwe windvaste screens aangebracht.

werkzaamheden:

vaststellen programma van eisen en wensen, inmeten en tekenwerk bestaande situatie, ontwerp inclusief diverse vaste inrichting, omgevingsvergunning (sloop en bouw), coördinatie constructieadviseur, installatie-adviseur en asbestinventarisatiebureau, bestek (STABU) en bestektekeningen, verzorgen aanbesteding, werk-, detail- en componententekeningen t.b.v. de uitvoering, directievoering tijdens de uitvoering, interieuradvies en uitwerking voor SOPORA.