OPLEVERING: 2014, officiële opening 10 oktober 2014

Verbouw CJG Ridderhof

adres:

Troubadourweg 2a

plaats:

Alphen aan den Rijn

opdrachtgever:

Gemeente Alphen aan den Rijn

projectmanagement & directievoering:

Paul Roest Bouwadvies

ontwerp, technische uitwerking & esthetische directievoering:

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V.

adviseur installatietechniek:

ADEK Installatie Advies BV

aannemer:

Omnia Bouw bv

omschrijving:

Herbestemming van het gebouw van de voormalige openbare bibliotheek Ridderveld in Alphen aan den Rijn. Op deze locatie is een nieuwe vestiging van ‘Het Centrum voor Jeugd en Gezin’ (CJG) verrezen. In het gebouw van de voormalige openbare bibliotheek is een compleet nieuwe indeling met ruimten voor receptie, artsenkamers, onderzoekskamers, kinderkamer, boxenkamer, spreekkamers, speluitleen en alle aanverwante functies gerealiseerd.

werkzaamheden:

vaststellen programma van eisen en wensen, inmeten en tekenwerk bestaande situatie, ontwerp inclusief vaste inrichting, omgevingsvergunning (bouw), coördinatie constructieadviseur en installatie-adviseur, bestek (STABU) en bestektekeningen, verzorgen aanbesteding, werk-, detail- en componententekeningen t.b.v. de uitvoering, esthetische directievoering tijdens de uitvoering.

referentie opdrachtgever:

De gemeente wilde in de voormalige bibliotheek in Ridderveld een Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit centrum wordt gebruikt door diverse organisaties met ieder zijn specifieke wensen. Bart Jan Onderwaater weet met zijn enthousiasme en geduld alle gebruikers mee te krijgen in zijn planontwikkeling. Meedenken met de opdrachtgever en gebruikers zijn sterke eigenschappen van Bart. Een oplossingsgericht, vernieuwend eindresultaat met een mooie uitstraling is wat hij uiteindelijk oplevert. Een sterke controle tijdens de bouwfase zorgt voor een goede kwaliteit binnen het beschikbare budget.

Nora Ouwendijk
Projectleider Maatschappelijk Vastgoed.