OPLEVERING: 2017

Herbestemming voormalige, monumentale Christelijke HBS (1939)

adres:

Burgemeester Visserpark 19

plaats:

Alphen aan den Rijn

opdrachtgever:

div. particuliere opdrachtgevers (5)

architect (oorspronkelijk ontwerp - 1939):

Willem Verschoor

architect:

SJO architecten

bouwbegeleiding & coördinatie afbouw:

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V.

aannemer:

Hazenberg Bouw B.V.

inrichting/interieurontwerp:

Hemelsby (appartement 2) en The Home Factory (appartement 4 en 5)

omschrijving

Herbestemming van een voormalig, monumentaal schoolgebouw uit 1939. Het gebouw heeft een gemeentelijke monumentenstatus en is het laatst in gebruik geweest als school van het Scala College. In het gebouw zijn 5 luxe appartementen gerealiseerd binnen de monumentale context. Dit gecombineerd met eigen inrichting naar wens van de opdrachtgevers.

werkzaamheden

Bouwbegeleiding aannemer, kwaliteitscontrole uitvoering, opname monumentale onderdelen, controle productietekeningen, afstemming keuzes opdrachtgevers in relatie tot bouw, afstemming financiën gewijzigde uitvoeringen, coördinatie inrichtingspartijen en interieurontwerpers, aansturing complete afbouw diverse appartementen, ontwerp afbouwelementen, opleveringen 5 appartementen, omgevingsvergunning zonweringen

externe links

https://lieftink.nl/blog/project/scala-appartementen-alphen-aan-rijn/
https://www.thehomefactory.nl/projecten/ontwerp-monumentaal-schoolpand/
https://www.thehomefactory.nl/projecten/interieurontwerp-penthouse-monumentaal-pand/

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V. heeft voor mij een cruciale rol gespeeld bij de afbouw van mijn bijzondere appartement in Alphen aan den Rijn!

Door persoonlijke omstandigheden moest ik mijn aandacht voor dit belangrijke project laten verslappen. Bart Jan heeft dit feilloos aangevoeld en er voor gezorgd dat alles toch op zijn pootjes terecht kwam en ik een fantastisch appartement heb gekregen.

Bart Jan is de man die je bij een waardevol project aan je zijde wil hebben. Niet alleen heeft hij verstand van zaken, maar hij knokt ook voor je en verdient zodoende zijn kosten meer dan terug en…hij is ook nog eens een gezellige vent om een biertje mee te drinken!

Rob Jongmans
Appartement IV – project Scala

Beste Bart, aan het einde van ons gezamenlijk project, de begeleiding van de restauratie inzake het oude HBS gebouw, Burgemeester Visserpark wil ik graag tot een eindconclusie komen. 

Zoals ik ooit begonnen ben met de aannemer – nadat wij het gebouw gekocht hadden en ik mij opgeworpen had om de begeleiding voor de gezamenlijke kopers op me te nemen – kwam ik snel tot de conclusie, “dit gaat het niet worden” 

Omdat ik alleen aan mijn eigen appartement al m’n handen vol had, heb ik de medebewoners voorgesteld iemand in te schakelen die de begeleiding voor ons vijven kon gaan doen. Immers kennis en autoriteit van buitenaf dwingt de aannemer te doen wat hij omschreven had in z’n mooie verkoopbrochure. Omdat jij al bezig geweest was met de asbest sanering en als zodanig al bekend was met het gebouw is door de gezamenlijke bewoners gevraagd of jij dat op je zou willen nemen. Het afdwingen van, hetgeen de aannemer aangeboden had ook zo uit te gaan voeren, was een van de eerste taken. Maar zeker ook het begeleiden van meerwerk, zowel van dezelfde aannemer als ook van de onderaannemers en inrichters die door de bewoners zelf aangesteld waren, is zeker zo belangrijk geweest. 

Je hebt jezelf daarin bewezen Bart en daar willen we je gezamenlijk voor danken.

Hans Uljee
Appartement III – project Scala

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V. heeft ons geen geld gekost, maar geld opgeleverd.

Bij bouwkundige zaken die wat extra aandacht vroegen, had Bart Jan steeds vooraf overleg met de uitvoerder over “het plan van aanpak”, om te voorkomen dat er een werkwijze gekozen zou worden waar partijen achteraf niet helemaal blij mee zouden zijn. Door deze manier van werken, werd niet er niet alleen voortdurend aan kwaliteitsbewaking gedaan, maar werd ook voorkomen dat zaken achteraf gecorrigeerd moesten worden. Een correctie geeft immers niet altijd hetzelfde kwalitatieve resultaat dan dat iets in één keer goed wordt gemaakt. Ook werden de offertes voor het meerwerk steeds zorgvuldig gecontroleerd, en werd er een discussie met de aannemer aangegaan, als bleek dat de gehanteerde prijzen afweken van de geldende normen. Uiteindelijk zijn wij heel blij, dat wij dit ingenieursbureau op tijd hebben ingeschakeld.

Ton Brasker
Appartement I – project Scala

Hiermee willen wij jou hartelijk bedanken voor de voortreffelijke manier waarop je de (ver)bouw begeleid hebt van ons appartement in het Scala monument.
Dankzij jouw inbreng is het project beslist beter afgewerkt en heb jij een heleboel discussie weten te voorkomen. Ook de onderhandelingen over het meer- en minderwerk heb jij prima gedaan.
Ook de manier van communicatie met ons en onze eigen aannemer verdient alle lof. Je hebt jezelf meer dan terug verdient. Nogmaals bedankt.

Marjan en Ton van der Poel
Appartement II – project Scala

Een monument verbouwen en aanpassen aan de wooneisen van de huidige tijd is een ingewikkelde zaak. Zonder de zeer deskundige en vooral enthousiaste assistentie van ”Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V.”, voor ons Bart Jan, was dit niet mogelijk geweest. Een woondoos in een bestaand gebouw bouwen, lijkt gemakkelijk, maar is het beslist niet. Bart Jan toonde zich deskundig op vele terreinen en zelfs de uitvoerende mensen vroegen hem naar zijn mening. Kortom fantastisch om met een deskundig iemand als Bart Jan samen te kunnen werken.

Kees en Elly Havenaar
Appartement V – project Scala