OPLEVERING: 2009

Nieuwbouw Villa Maas

adres:

Noordenseweg 72

plaats:

Nieuwkoop

opdrachtgever:

Familie Maas

ontwerp, technische uitwerking, projectmanagement & bouwbegeleiding:

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V.

adviseur constructies:

Advies- en constructiebureau van der Werf-Partners

adviseur geotechniek:

WIHA Grondmechanica b.v.

aannemer bouw:

AWG Aannemerij B.V.

maatwerk keuken:

Carpentier Haute Cuisine

zwembad:

Starline

omschrijving:

nieuwbouw van een compleet onderkelderde villa en bijbehorende autostalling op een unieke locatie aan de Nieuwkoopse Plassen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever is er gestreefd naar een stukje ‘long island’ aan de plas voor een permanent vakantiegevoel.

werkzaamheden:

programma van eisen en wensen, voorlopig en definitief ontwerp, sloop-, kap-, keur- en bouwvergunning, asbestinventarisatie, bestemmingsplanwijziging art 19 lid 1-procedure, ruimtelijke onderbouwing, bestektekeningen en aanbesteding, coördinatie constructieadviseur, werk-, componenten- en detailtekeningen tbv uitvoering, bouwbegeleiding tijdens de uitvoering.