OPLEVERING: 2009

Sloop Clubgebouw SV Rijnstreek

adres:

Olympiaweg 7 op sportpark ‘Zegersloot’

plaats:

Alphen aan den Rijn

opdrachtgever:

SPORTSPECTRUM

projectmanagement:

Bouwteam P&O b.v.

verzorgen sloopvergunning:

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V.

aannemer:

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v.

omschrijving:

Sloop clubgebouw handbalvereniging SV Rijnstreek. In het kader van het Masterplan Sport is deze accommodatie gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe kleedaccommodatie van voetbalvereniging s.v. ARC. Vlasman heeft eerst de verwijdering van asbesthoudende onderdelen verzorgd. Aansluitend is de complete sloop uitgevoerd.

werkzaamheden:

archiefonderzoek, verzorgen diverse bescheiden t.b.v aanvraag sloopvergunning en indienen complete aanvraag sloopvergunning.