OPLEVERING: 2012

Amoveren Bedrijfswoning en Agrarische Opstallen

adres:

Heuvelweg 2

plaats:

Alphen aan den Rijn

opdrachtgever:

Particulier/ Bouwteam P&O b.v.

projectmanagement:

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V.

aannemer sloop:

Kjeld B.V.

omschrijving:

voor een particuliere opdrachtgever hebben we het complete projectmanagement van archiefonderzoek tot aan de uiteindelijke sloop verzorgd. In de diverse opstallen waren asbesthoudende materialen aanwezig. Verder lag er een aanschrijving van de gemeente ten grondslag aan de uitvoering van het project. In goed overleg met alle partijen is dit project succesvol afgerond.

werkzaamheden:

archiefonderzoek, communicatie gemeente, selecteren partij t.b.v. asbestinventarisatie, omgevingsvergunning (sloop), aannemersselectie sloop, begeleiding uitvoering sloop, opzet bestemmingsplanwijziging