Renovatie gebouw de Volharding Artis
07-12-2021

Rijksmonument De Volharding Artis

Vandaag is de aannemingsoverkomst getekend voor de uitvoering van dit prachtige project. Een mooie mijlpaal en het startschot voor de uitvoering door restauratieaannemer Nico de Bont. We hebben veel werk mogen verzetten in voorbereiding op de gevel- en dakrestauratie en verduurzaming van het voormalig Etnografisch Museum (A.L. van Gendt, 1886). In de ruime zalen van de etage werd de verzameling etnografica opgenomen. Later is het Etnografisch Museum uit Artis verdwenen en naar het Tropeninstituut overgebracht. In 1923 werd in dit gebouw het Zoölogisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam gevestigd. Het gebouw werd toen door B.J. Ouëndag grootschalig verbouwd en aangepast. Er ontstonden een auditorium, collegezalen en een woning voor de amanuensis. Tegenwoordig bevinden zich op de verdiepingen diverse kantoren van Artis, de collegezaal en een personeelsrestaurant ter plaatse van de begane grond. Het museum staat op de oostelijke helft van het park, met de korte zijgevel langs de noordgrens en steekt het ‘dwars’ het park in. Voorheen stond hier het pakhuis “De Volharding”, sinds 1867 als runderstal in gebruik. Het huidige gebouw draagt nog steeds deze naam.

Onze rol betreft een stuk projectmanagement, technische uitwerking en aansturing van diverse adviseurs en specialisten. Daarnaast hebben we diverse opnames en tekenwerk verzorgd. Restauratiearchitect Verlaan en Bouwstra heeft de plannen verder vormgegeven. In het plan zijn ook direct grote verduurzamingsmaatregelen opgenomen. Er zullen zonnepanelen in ‘zink’-kleur worden geplaatst, de kapconstructie zal zorgvuldig geïsoleerd worden en er zal geïsoleerd monumentenglas worden aangebracht ter plaatse van de houten gevelkozijnen. Het gevelstucwerk zal ontdaan worden van oude verflagen en de originele kleurstellingen zullen weer zichtbaar gemaakt gaan worden. Ter plaatse van het gebogen schilddak van het middenpaviljoen zullen weer natuurleien aangebracht worden in combinatie met de volledige restauratie.

De omgevingsvergunning voor de uitvoering is verleend en de afgelopen periode hebben we het bestek en de aanbesteding gerealiseerd. We kijken uit naar de vervolgstappen en de realisatie van dit schitterende project. Tijdens de uitvoering verzorgen we het complete projectmanagement en de directievoering namens Artis.