Funderingsherstel Fauna/Bibliotheekgebouw Artis - storten
12-03-2020

Funderingsherstel Fauna/Bibliotheekgebouw Artis – Fase 1

In opdracht van Stichting Natura Artis Magistra verzorgen we de
directievoering bij de uitvoering van het funderingsherstel van dit
rijksmonumentale gebouwen complex. Dit in nauw overleg met de projectmanager
van Artis, die de aansturing van het totale project voor zijn rekening neemt
(funderingsherstel/ herbestemming/ verduurzaming/ deelrestauratie). Een
prachtige opdracht waar we met gepaste trots aan werken!

Fase 1 van het project is inmiddels afgerond en opgeleverd. Op de foto’s
zijn de verschillende deelwerkzaamheden zichtbaar gemaakt. Het storten van
de nieuwe vloervelden, het aanbrengen van de diverse wapening van deze
vloervelden met uitgewerkte kasposities. De deelsloop, asbestsanering,
bodemsanering en het trillingvrije ‘heiwerk’ zijn in een eerder stadium
uitgevoerd. Ook het maken van de kassen in het oorspronkelijke metselwerk en
het plaatsen van de vijzels zijn voor het aanbrengen van het wapeningswerk
gerealiseerd. Complimenten voor de vakmensen van Salverda Bouw BV en zijn
onderaannemers. Niveau van accuratesse in werkvoorbereiding en
uitvoeringskwaliteit op locatie is erg goed geweest!