OPLEVERING: 2015

Deelsloop Schoolgebouwen ‘Scala’

adres:

Burgemeester Visserpark 19

plaats:

Alphen aan den Rijn

opdrachtgever:

Gemeente Alphen aan den Rijn

Sloopmanagement & directievoering:

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V.

Sloopaannemer:

VSM Sloopwerken B.V.

omschrijving:

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we het complete sloopmanagement verzorgd voor de aanwezige schoolgebouwen en het bijbehorende terrein. De ‘nieuwere’ uitbreiding/vleugel die omstreeks 1983 gebouwd is, is compleet gesloopt. Ter plaatse van het monumentale hoofdgebouw (gemeentelijk monument 1924) zijn, net als in de verwijderde ‘nieuwbouw’, diverse asbesthoudende materialen en besmettingen gesaneerd. De diverse afvalstromen zijn gescheiden en er is een puinbreekinstallatie op locatie ingezet. Na afronding is er ruimte voor de geplande, nieuwe bouwontwikkelingen en herbestemming van het monumentale schoolgebouw.

werkzaamheden:

Archiefonderzoek, uitwerken situatie-/slooptekeningen, vaststellen programma van eisen (randvoorwaarden en risico’s), aansturen/verzorgen aanvullende asbestinventarisaties type A en B, aanvraag sloopmelding, compleet sloopbestek (STABU-methodiek) met diverse project specifieke bijlagen en aanbesteding, begeleiding/directievoering tijdens de uitvoering.