14-02-2012

OBI B.V. klaar voor de UAV 2012!

Het meest gebruikte contract in de Nederlandse bouw zijn de “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken” oftewel de UAV.

Naar schatting wordt er met de UAV per jaar rond de vijftig miljard euro bouwomzet vastgelegd in de grond-, weg-, en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw samen.
Dit “standaardcontract” is een typisch Nederlandse polderontwikkeling geweest. In 1968 is het als set van algemene voorwaarden tussen de Rijksoverheid en de aannemersorganisatie op de markt gekomen. Door de ondersteuning van dit standaardcontract door de standaard-bestekssystemen RAW en STABU zijn de UAV in de loop der jaren door alle professionele opdrachtgevers geaccepteerd en in de vorm van de UAVTI ook door de installatietechnische aannemers geaccepteerd. De nieuwe UAV 2012 is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 januari 2012. Dit is ook het startsein voor het gebruik van deze herziene voorwaarden bij de contractvorming.

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V. heeft deelgenomen aan de cursus UAV 2012 om deze herziene voorwaarden goed te kunnen toepassen bij de contracten die voor opdrachtgevers gemaakt worden. Verder komen deze voorwaarden in praktijk vaak aan bod tijdens de directievoering op werken (indien er een contract op basis van de UAV is overeengekomen). Interpretaties en kennis van deze voorwaarden zijn dan essentieel om goede afstemming te maken met de uitvoerende partijen. Kortom OBI B.V. is klaar voor de UAV 2012! Zie ook Certificaat Cursus UAV 2012.